Chủ tịch Quốc hội: Đề nghị đại biểu chỉ rõ lĩnh vực, địa bàn xảy ra tình trạng lãng phí nghiêm trọng

Tin liên quan