Đà Nẵng: Kỷ luật Đảng ủy Sở Y tế, Phó Giám đốc Sở...

(VOH) - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa có quyết định kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, khuyết điểm liên quan phòng, chống dịch COVID-19.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng kỷ luật khiển trách đối với các Đảng ủy: Sở Y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, Sở Tài chính Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, Bệnh viện Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2022.

Kỷ luật khiển trách các cá nhân: bà Trần Thanh Thủy - bí thư Chi bộ văn phòng sở, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Y tế thành phố; Ông Trần Thủ - ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó giám đốc Sở Tài chính thành phố; Ông Lê Đức Nhân - bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng; Ông Lê Thành Phúc - Bí thư chi bộ, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đà Nẵng: Kỷ luật Đảng ủy Sở Y tế, Phó Giám đốc Sở... 1
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng.

Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xem xét trách nhiệm đối với Đảng đoàn và lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Xem thêm: Trung ương thực hiện “4 Không” Kiểm soát quyền lực ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực

Theo Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 và các lãnh đạo chủ chốt thiếu trách nhiệm dẫn đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các lãnh đạo chủ chốt có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện thủ tục đấu thầu, mua sắm gạo và quản lý các nguồn hỗ trợ.