028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin TPHCM

Đại hội Mặt trận các cấp đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu

(VOH) - Cùng với cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn thành đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên VOH phỏng vấn bà Tô Thị Bích Châu – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố

Đại hội Mặt trận,  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP, Tô Thị Bích Châu

Bà Tô Thị Bích Châu – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

VOH: Cùng với cả nước, TP Hồ Chí Minh đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành như thế nào?

Bà Tô Thị Bích Châu: Trong thời gian qua, Đại hội Mặt trận các phường, xã, thị trấn đã tổ chức đảm bảo tiến độ, từ đó chuẩn bị một cách đầy đủ, bài bản cho Đại hội Mặt trận cấp quận, huyện. Ở cấp quận, huyện, sau khi hoàn thành việc tổ chức Đại hội và rút kinh nghiệm tại 04 đơn vị làm điểm cấp quận, huyện gồm: Quận 3, 12, Bình Thạnh và huyện Hóc Môn, đã triển khai việc tổ chức Đại hội tại các đơn vị còn lại.

Công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã, thị trấn và quận huyện được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện và Thành phố rất quan tâm, thường xuyên theo dõi tiến độ và báo cáo kịp thời; công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội của hầu hết các đơn vị đều nhận được sự quan tâm hỗ trợ, phối hợp của cấp ủy, chính quyền tại địa phương.

Đại hội Mặt trận các cấp đã tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong nhân dân, nhiều chỉ tiêu mới được thiết lập, nhiều mô hình, giải pháp hay được tiếp tục nhân rộng trên địa bàn, đặc biệt chú trọng đến thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách, đặc thù của Thành phố, thực hiện chỉ thị 19 về vận động Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước; Tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới ngọn cờ tập hợp của Mặt trận.

VOH: Bà có thể cho biết công tác chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố lần thứ XI đang được tiến hành như thế nào và những điểm mới trong khâu nhân sự của nhiệm kỳ mới là gì?

Bà Tô Thị Bích Châu: Đối với Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024, từ lúc triển khai thực hiện kế hoạch số 280/KH-MTTQ, ngày 04/6/2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố về tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam cơ sở và quận huyện tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-204, Mặt trận Tổ quốc Thành phố bên cạnh theo dõi, đôn đốc, hứơng dẫn cơ sở và quận huyện tổ chức Đại hội cũng đã chủ động xây dựng các tuyến nội dung, phục vụ cho đại hội Mặt trận Thành phố.

Các tiểu ban: Nội dung, nhân sự, tuyên truyền, tổ chức-hậu cần đã xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã góp ý văn kiện, công tác chuẩn bị mọi mặt và phương án nhân sự của Mặt trận Thành phố. Tới thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã tương đối đảm bảo.

Riêng về khâu nhân sự, nhiệm kỳ 2019-2024 bên cạnh mời những vị đủ đức, đủ tài để tham gia, chúng tôi còn tìm kiếm những nhân tố trẻ, giỏi, năng động để cùng Mặt trận Thành phố thực hiện chương trình thống nhất hành động nhiệm kỳ mới đạt hiệu quả cao nhất.

VOH: Bà cho biết những kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ qua?

Bà Tô Thị Bích Châu: Trong nhiệm kỳ vừa qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Thành phố luôn phát huy tính chủ động trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình phối hợp thống nhất hành động định kỳ, chuyên đề nhằm cụ thể hóa chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Mặt trận Trung ương và chỉ đạo của Thành ủy. Công tác tuyên truyền, vận động luôn được xem là giải pháp hàng đầu, thực hiện bằng nhiều nội dung cụ thể, hình thức đa dạng, đã tạo sự đồng thuận xã hội cao, góp phần hoàn thành tốt chương trình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng năm của Thành phố.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đồng bào các giới hưởng ứng theo tinh thần “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, mang tính thiết thực ở cơ sở được đúc kết và nhân rộng. Nhiều cá nhân điển hình trong các giới, các tôn giáo, dân tộc với những việc làm vì cộng đồng mang tính nhân văn.

Công tác giám sát và phản biện xã hội được xác định là một trong những nội dung trọng tâm, thường xuyên, tập trung đối với những lĩnh vực có liên quan đến quyền, lợi ích và đời sống của Nhân dân, xây dựng trên cơ sở khảo sát chặt chẽ, có căn cứ khoa học và thực tiễn.

Nội dung, phương thức hoạt động được Mặt trận các cấp quan tâm đổi mới, hướng hoạt động về cơ sở, gắn với nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng Nhân dân.

Mối quan hệ phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các tổ chức thành viên được tăng cường, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động liên quan đến an sinh xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền ngày càng vững mạnh.

Có thể nói rằng, trong 5 năm qua, với sự chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Ban Thường vụ, trực tiếp là Thường trực Thành ủy trong việc hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc; Sự phối hợp tích cực và hiệu quả của Chính quyền Thành phố, các tổ chức, cá nhân thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, tinh thần trách nhiệm của cán bộ Mặt trận chuyên trách các cấp  đã tạo được sự đồng thuận xã hội, dẫn đến kết quả luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt là các đồng chí trong nhiệm kỳ dù đã chuyển công tác nhưng vẫn đồng hành, góp ý cho Mặt trận để đạt được nhiều kết quả khởi sắc, góp phần xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

VOH: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ tới có điều gì cần lưu ý?

Bà Tô Thị Bích Châu: Trong 05 năm tới (giai đoạn 2019 - 2024), những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước; những chủ trương, chính sách mở rộng giao lưu, hội nhập quốc tế cùng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, thông tin, văn hóa nghệ thuật là điều kiện để nâng cao chất lượng hưởng thụ về tinh thần của Nhân dân thành phố.

Đời sống nhân dân được cải thiện, trình độ dân trí được nâng cao, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, nhu cầu được tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, nghề nghiệp của các tầng lớp nhân dân ngày càng đa dạng.

Bên cạnh những thời cơ thuận lợi và thách thức trong quá trình phát triển của thành phố, vấn đề hội nhập quốc tế cũng có tác động đến các tầng lớp nhân dân, đó là: Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, tăng cường hoạt động chống phá chế độ ta; lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc hòng làm “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã và đang tác động, ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống xã hội, tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu dân cư, cơ cấu lao động. Người dân từ các tỉnh vào thành phố làm ăn, sinh sống nhiều hơn; tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều vấn đề liên quan tới quyền lợi người dân, nhất là trong việc quy hoạch, giải tỏa, đền bù, tái định cư dễ phát sinh “điểm nóng”. Tình trạng tham nhũng, buôn lậu và các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy… tuy đã được các cấp, các ngành tập trung giải quyết nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Các tổ chức hội quần chúng ngày càng mở rộng theo sự phát triển của xã hội có cả tích cực xen lẫn tiêu cực; vấn đề việc làm, học tập, đời sống, sức khỏe,… vẫn đang là những vấn đề quan tâm, lo lắng, bức xúc của nhân dân....

Những vấn đề trên, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức thành viên phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức vận động, tập hợp nhân dân, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh “Có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

VOH: Làm thế nào để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội là một nội dung được nhân dân quan tâm. Trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận Thành phố sẽ cần có những giải pháp cụ thể nào để đạt được yêu cầu này?

Bà Tô Thị Bích Châu: Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng mà Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức thành viên cần phải quan tâm, đầu tư thực hiện trong thời gian tới.

Tôi nghĩ rằng, cần phải lựa chọn các nội dung, vấn đề giám sát, phản biện xã hội phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện và năng lực của mỗi cấp, mỗi địa phương. Chú trọng giám sát việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, đặc biệt đối với các vấn đề nóng mà dân quan tâm như: lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đền bù giải toả mặt bằng xây dựng các công trình, dự án; giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ… Tiếp tục triển khai đề án “Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với cải cách hành chính”.

Đồng thời, cần đẩy mạnh các hoạt động phản biện xã hội, nhất là các Đề án, kế hoạch triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 54 của Quốc hội. Theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng thực hiện các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội.

Thông qua các hình thức tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân; các ứng dụng phản ánh trực tiếp trên các cổng thông tin điện tử để kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân và giải quyết kịp thời các phản ánh đó.

Đặc biệt là phải tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trách nhiệm các tổ chức trong hệ thống chính trị trong thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; tăng cường công tác hoà giải những vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ở địa bàn dân cư.

Trong nhiệm kỳ tới sẽ diễn ra Đại hội Đảng các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đây là hai sự kiện chính trị rất quan trọng do đó, Mặt trận phải tổ chức góp ý và tập hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân thành phố tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện và vận động nhân dân thực hiện đúng và đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình.

Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần, khí thế mới, Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức thành viên sẽ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để chung sức xây dựng thành phố Hồ Chí Minh “có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

 VOH: Cám ơn bà