Đấu giá biển số xe ô tô: Thế nào là số đẹp, tiền thu được dùng vào việc gì?

Tin liên quan