Đề nghị tiếp tục đóng cửa tạm thời sân bay Vân Đồn đến 3/3/2021

Tin liên quan