Đề xuất Quốc hội giảm thuế VAT đến hết năm 2023

VOH - Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tờ trình do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ký gửi Quốc hội, tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực hiện chính sách này.

Trong Dự thảo nghị quyết được Chính phủ xây dựng để Quốc hội cho ý kiến có đề xuất điều chỉnh giảm thuế suất thuế VAT với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế suất 10%.

Việc giảm thuế VAT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ sẽ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Trong đó, cơ sở kinh doanh được áp dụng mức thuế VAT là 8% với hàng hóa, dịch vụ.

Đề xuất Quốc hội giảm thuế VAT đến hết năm 2023 1
Ảnh minh họa: VOH

Các cơ sở kinh doanh gồm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tính thuế VAT theo phương pháp tỉ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỉ lệ % để tính thuế VAT khi thực hiện xuất hóa đơn với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế VAT 10%.

Theo đề xuất của Chính phủ, chính sách được áp dụng đến hết ngày 31/12/2023.

Với việc áp dụng chính sách theo thời gian như đề xuất, Chính phủ cho rằng sẽ giảm thu ngân sách khoảng 35.000 tỷ đồng.

Tin liên quan