Diễn biến vụ 4 trẻ bị tiêm vaccine 6 trong 1 hết hạn sử dụng tại Thanh Hóa

Tin liên quan