Điều chuyển quốc lộ 2B tỉnh Vĩnh Phúc thành đường địa phương

(VOH) - Quốc lộ 2B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ trở thành đường địa phương vì được đưa ra khỏi quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh tuyến quốc lộ 2B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ra khỏi Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

quốc lộ 2B
Điều chuyển quốc lộ 2B tỉnh Vĩnh Phúc thành đường địa phương. Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định theo thẩm quyền việc điều chuyển tuyến quốc lộ 2B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ quốc lộ thành đường địa phương và bàn giao cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc quản lý, đầu tư theo quy định. Trên cơ sở quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo đúng quy định pháp luật.

Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 356/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/2/2013 thì quốc lộ 2B từ Dốc Láp đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc), dài 25 km được hoàn thiện nâng cấp trong khu vực thành phố đạt tiêu chuẩn đường đô thị, đoạn còn lại tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, 2 làn xe.

Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, mục tiêu đến năm 2020 đáp ứng được nhu cầu về vận tải hàng hóa và hành khách với chất lượng tốt và giá cả hợp lý, bảo đảm an toàn, thuận lợi, kiềm chế tiến tới giảm TNGT và hạn chế ô nhiễm môi trường; phát huy lợi thế của vận tải đường bộ có tính cơ động cao, hiệu quả trong phạm vi hoạt động đường ngắn, gom hàng, tạo chân hàng cho các phương thức vận tải khác.

Hệ thống quốc lộ, đường tỉnh cơ bản vào đúng cấp kỹ thuật; mở rộng và xây mới các quốc lộ, đường tỉnh có nhu cầu vận tải lớn, trong đó ưu tiên nâng cấp mở rộng quốc lộ 1, xây dựng một số đoạn cao tốc trên tuyến Bắc - Nam, tuyến nối TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh với các cảng cửa ngõ, các đầu mối giao thông quan trọng, nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh và nâng cấp đoạn qua Tây Nguyên, đầu tư đường ven biển, đường tuần tra biên giới theo quy hoạch được duyệt.

Định hướng đến năm 2030, thỏa mãn được nhu cầu vận tải và dịch vụ vận tải của xã hội với chất lượng cao, nhanh chóng, thuận tiện, an toàn; kết nối được với các phương thức vận tải khác, nhất là các điểm chuyển tải khách đường dài với vận tải hành khác đô thị; hoàn thiện và cơ bản hiện đại hóa mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Tin liên quan