Gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trong hơn 2 năm

(VOH) - Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, bình quân 1 năm có khoảng 15.820 người nghỉ việc.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, trong 2,5 năm (từ 2020 đến 6 tháng năm 2022), có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nghỉ việc, chiếm 2% tổng số biên chế được giao.

Như vậy, tính bình quân 1 năm có khoảng 15.820 người nghỉ việc. Tỉ lệ nghỉ việc so với tổng biên chế được giao là 0,8%, trong đó ở Trung ương chiếm 18%, địa phương là 82%.

Trong 39.552 nghỉ việc có hơn 4.000 công chức, hơn 35.000 viên chức. Số nghỉ việc trong ngành giáo dục hơn 16.400 người, ngành y tế  là 12.198 người ….

Gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trong hơn 2 năm 1
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng. Ảnh VGP.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phân tích, ngoài y tế còn có giáo dục cũng có tỷ lệ nghỉ việc nhiều do áp lực, thu nhập, có thể phân thành các nguyên nhân có khách quan, chủ quan.

Theo đó, về nguyên nhân khách quan là Việt Nam có nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong đó có thị trường lao động, phát triển thị trường lành mạnh, khu vực công sang khu vực tư, xuất khẩu lao động đều là liên thông. Nền kinh tế nhiều thành phần, khu vực công- tư có sự cạnh tranh lao động…

Thứ hai là xã hội hoá, tự chủ đơn vị sự nghiệp. Nếu đơn vị sự nghiệp tự chủ quản trị như doanh nghiệp, nhiều đơn vị có chế độ ký hợp đồng thì việc ra vào khu vực công -tư là thường xuyên….

Xem thêm: Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về các vụ án Việt Á, Tân Hoàng Minh...

Còn về nguyên nhân chủ quan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, thứ nhất là Trung ương, Chính phủ có nhiều Nghị quyết nâng cao chế độ chính sách tiền lương, nhưng chế độ chính sách còn nhiều khó khăn so với nhu cầu cuộc sống. Thứ hai, công tác quy hoạch cán bộ, đặc biệt với đội ngũ chuyên gia chưa tốt,  Thứ ba là việc  sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ, nên khối lượng công việc gia tăng, tạo sức ép cho người lao động. Thứ tư, là môi trường, điều kiện làm việc tại một số khu vực công chưa thật sự hấp dẫn. Thứ năm là về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của CBCCVC.

Ngoài ra, nghỉ việc, chuyển việc còn vì lí do cá nhân, muốn thử sức, thay đổi công việc từ khu vực công sang tư, thay đổi định hướng nghề nghiệp…