Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Giữ mãi lời thề độc lập

  (VOH) - Ngày này 73 năm trước, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

  Ngày này năm 1945 là:

  • Năm cộng hòa thứ nhất
  • Ở vườn hoa Ba Đình
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh
  • Đọc tuyên ngôn độc lập

   lời thề độc lập, quốc khánh 2/9

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình (Ảnh: Ủy ban Dân tộc)

  73 năm trung thành với lời thề độc lập, toàn thể dân tộc Việt Nam đã kiên trì bảo vệ thành quả thiêng liêng đó.

  73 năm dân ta đã cùng với Đảng đánh thắng Pháp, thắng Mỹ, bảo vệ vững chắc biên giới, hải đảo, nền độc lập dân tộc. “Dù phải đốt cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập…” - Lời Bác là ý chí sắt đá của Đảng, quyết tâm của cả dân tộc. Có lúc súng đã nổ, có lúc máu đã đổ nhưng toàn thể dân ta đã thực hành nghiêm chỉnh lời thề mùa thu Ba Đình năm xưa: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

  73 năm nhân dân ta đã nhẫn nại, bền bỉ xây dựng đất nước để hiện thực hóa ước vọng ấm no, hạnh phúc. Từ trong gian khó, thiếu thốn, đói nghèo và lạc hậu, bằng ý chí và niềm tin, bằng sự đoàn kết gắn bó toàn dân tộc, dân ta đã từng bước vươn lên thoát đói, khỏi nghèo, đất nước ngày càng phồn vinh, nhân dân ngày càng no ấm. Đặc biệt là 32 năm đổi mới, Đảng và dân ta đã hiện thực hóa dần khát vọng: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, đưa đất nước phát triển, thành một nước xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  73 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã có những thành tựu vô cùng to lớn, Việt Nam vượt qua nghèo nàn lạc hậu trở thành quốc gia trên đường phát triển mạnh mẽ. Hôm nay thu nhập bình quân đầu người Việt Nam đã đạt được 2.400 đô la Mỹ, quy mô nền kinh tế vượt 220 tỷ đô la Mỹ. Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo theo tiêu chí giảm nghèo đa chiều chỉ còn 7,2%, văn hóa, giáo dục, phát triển an sinh xã hội đảm bảo, các lĩnh vực kinh tế- xã hội đều thay đổi vượt bậc. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên, tạo ra thế và lực mới cho đất nước vươn mình, tự hào sánh vai cùng bạn bè năm châu.

  Năm 2018 với mục tiêu: tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế… làm tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hành dân chủ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

   Với mục tiêu đó, 8 tháng qua, cả nước chủ động khắc phục tồn tại yếu kém, phát huy những thành quả đã đạt được tận dụng các thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thành tựu của tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới, nền kinh tế quốc gia, Chính phủ và nhân dân đang tận dụng tốt thời cơ đẩy mạnh, khai thác thế mạnh từng địa phương, khơi dậy nguồn lực sáng tạo để nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, thu nhập cao, đời sống nhân dân phát triển, văn hóa xã hội tiếp tục ổn định. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được, dự báo toàn bộ 12 chỉ tiêu năm 2018 sẽ hoàn thành toàn diện, làm tiền đề cho năm 2019.

  Thế nước đang lên, lòng người ổn định, khát vọng quốc gia phát triển cháy bỏng. Cùng với sự lãnh đạo đúng đắn và quyết tâm của Đảng, quyết tâm của Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động, hôm nay chúng ta nhắc lại lời thề độc lập hơn 73 năm trước, để cả dân tộc phát huy truyền thống Phù Đổng, hình ảnh những cầu thủ Olympic Việt Nam đoàn kết, kiên cường, bản lĩnh, xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh, cho đời sống nhân dân tốt đẹp, cho ngày Tết độc lập muôn đời vững bền.

  Ban biên tập