028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Hội thảo lý luận “Thực tiễn và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam và cải cách mở cửa của Trung Quốc”

(VOH) - Hội thảo lý luận lần thứ 14 với chủ đề “Thực tiễn và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam và cải cách mở cửa của Trung Quốc” diễn ra vào sáng nay 6/7 tại TPHCM.

Hội thảo dưới sự chủ trì của ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Hoàng Khôn Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh việc tổ chức hội thảo lý luận giữa hai Đảng hằng năm đã trở thành truyền thống tốt đẹp và trở thành điểm sáng trong hợp tác giao lưu giữa hai đảng, hai nước, có ý nghĩa quan trọng và thiết thực đối với  sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi Đảng, mỗi nước, đồng thời cũng góp phần tích cực vào việc tăng cường sự tin cậy chính trị, sự hiểu biết lẫn nhau thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước đi vào chiều sâu, thực chất.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Thay mặt đoàn đại biểu Việt Nam phát biểu đề dẫn tại hội thảo, ông Võ Văn Thưởng nhìn nhận một cách khái quát chặng đường hơn 30 năm đổi mới của Việt Nam, từ những định hướng quan trọng về đường lối chính sách đến những mục tiêu trọng tâm cần thực hiện.

Đồng thời nêu rõ những thành tựu to lớn cũng như những bài học quý báu được rút ra trong quá trình đổi mới. Xác định đổi mới phát triển kinh tế là trọng tâm và đi trước một bước; Xây dựng Đảng là then chốt; Xây dựng văn hóa con người là nền tảng tinh thần, tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên lấy sự ổn đinh chính trị - xã hội làm tiền đề, làm điều kiện tiên quyết cho sự đổi mới và phát triển.

Trong phát biểu đề dẫn của mình, ông Hoàng Khôn Minh đã tập trung trình bày các quan điểm, nhận thức, phân tích quá trình triển khai cũng như những thành tựu mang tính lịch sử của 40 năm cải cách mở cửa ở Trung Quốc; cho rằng, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là chủ đề của toàn bộ lý luận và thực tiễn từ cải cách mở cửa đến nay.

Ông Hoàng Khôn Minh cũng nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm, cả về lý luận và thực tiễn, trong quá trình thực hiện cải cách mở cửa, đặc biệt là nhận thức mang tính quy luật trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN, thực hiện phát triển phồn vinh ở Trung quốc.

Tại các phiên thảo luận của Hội thảo, đại biểu hai bên đã đi sâu trao đổi. chia sẻ kinh nghiệm của hai Đảng về các vấn đề lớn trong quá trình thực hiện đổi mới ở Việt Nam và cải cách mở cửa ở Trung quốc, như Xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tin, ảnh: Minh Hiệp