Kiến nghị ban hành Chỉ thị về nghiêm cấm mua bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã

(VOH) – 4 tổ chức xã hội đã cùng kiến nghị gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan hữu quan ban hành Chỉ thị về nghiêm cấm mua bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã.

4 tổ chức xã hội bao gồm Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE), Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng (MEC), Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD), Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững (LPSD) đã cùng ký tên vào Thư kiến nghị về việc “Đảm bảo thực hiện tốt hoạt động ban hành Chỉ thị về nghiêm cấm mua bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã” gửi đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan.

Thư kiến nghị về việc “Đảm bảo thực hiện tốt hoạt động ban hành Chỉ thị về nghiêm cấm mua bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã”

Theo đó Văn phòng Chính phủ đã có 2 lần ban hành công văn bao gồm Công văn số 1744/VPCP-KGVX ngày 06/3/2020 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công văn số 2665/VPCP-NN ngày 06/4/2020 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các Bộ nêu trên khẩn trương soạn thảo Chỉ thị của Thủ tướng về việc nghiêm cấm mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã (ĐVHD) trình Thủ tướng. Từ đó, trong Thư kiến nghị của mình, các chuyên gia từ 4 tổ chức xã hội kể trên đã đưa ra 3 kiến nghị:

Thứ nhất, cần tăng cường sự phối hợp của các Bộ, ban, ngành trong công tác bảo vệ ĐVHD cũng như ngăn chặn, xử lý vi phạm các hành vi xâm hại đến ĐVHD. Trong đó các Bộ ngành đặc biệt liên quan đó là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thứ hai, căn cứ xây dựng chế tài xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến mua bán, tiêu thụ trái phép ĐVHD cần được dựa trên đánh giá khách quan liên quan đến tác động đối với môi trường, đa dạng sinh học và sức khỏe con người.

Thứ ba, đảm bảo thực thi nghiêm ngặt chế tài xử phạt hành vi mua bán, tiêu thụ ĐVHD. Với kiến nghị này, các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công thương cần phối hợp cùng Bộ Công an tiến hành rà soát các địa bàn tiêu thụ ĐVHD trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, Viện Kiểm sát các cấp thực hành quyền công tố, buộc tội và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Tháng 5/2020: Tịch thu, tự nguyện chuyển giao 153 cá thể động vật hoang dã - (VOH) - Theo thống kê của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) trong tháng 5/2020 đã có 153 cá thể Động vật hoang dã được tịch thu, tự nguyện chuyển giao cho cơ quan chức năng.

Tin liên quan