Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Năm 2016: TPHCM đào tạo nghề 10.000 lao động nông thôn

  (VOH) – Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM, trong năm 2015, Sở đã đào tạo nghề 11.500 lao động nông thôn, đạt trên 128% kế hoạch.

  Số lao động nông thôn có việc làm sau học nghề gần 9.900 người.

  Tuy nhiên, đào tạo nghề lao động nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu. Đặc biệt việc đặt hàng đào tạo nghề trung cấp, cao đẳng chưa được thực hiện.

  Nguyên nhân là chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề ở trình độ này chỉ 2 đến 3 triệu đồng/lao động, chưa hấp dẫn người lao động theo học...

  Năm 2016, Sở dự kiến đào tạo nghề 10.000 lao động nông thôn. Trong đó, hỗ trợ kinh phí gần 5.000 lao động nông thôn trong độ tuổi.

  Ngọc Thanh