Năm 2022: Tinh giản biên chế hơn 79.000 người

(VOH) - Chiều ngày 26/12, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua.

Theo Bộ Nội vụ, về tinh giản biên chế, năm 2022, tổng số đối tượng được tinh giản ở các Bộ, ngành, địa phương là 79.057 người (chiếm tỷ lệ 29,96% so với số biên chế công chức, viên chức giảm giai đoạn 2016-2021). Trong đó, các Bộ, ngành là 5.510 người và địa phương là 73.547 người.

Tinh giản biên chế
Cả nước tinh giản biên chế hơn 79.000 người trong năm 2022 (Ảnh: Bộ Nội vụ)

Về lĩnh vực tổ chức bộ máy và biên chế, các Bộ, ngành Trung ương giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục; giảm 08 cục thuộc tổng cục và thuộc Bộ; giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc Bộ; ở địa phương, tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện. 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đến năm 2022, cả nước giảm 7.469 đơn vị (đạt 13,5%) so với năm 2016. Riêng năm 2022, Bộ, ngành Trung ương đã giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành; ở địa phương giảm 1.020 đơn vị sự nghiệp công lập...

Ông Vũ Đăng Minh - Chánh văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, trong năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập các bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 - 2025, phấn đấu hoàn thành trong 2 năm (2023 - 2024) để ổn định tổ chức đại hội Đảng các cấp vào năm 2025; đồng thời thành lập các đơn vị hành chính đô thị gắn với nâng cao chất lượng đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa theo chủ trương của Đảng và phù hợp với quy hoạch.

Tin liên quan