Người dân cần làm gì để có giấy xác nhận thông tin cư trú thay thế sổ hộ khẩu giấy?

(VOH) - Người dân có thể đến trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin cư trú qua cổng dịch vụ công quốc gia để làm giấy xác nhận thông tin cư trú.

Theo quy định kể từ ngày 1/7/2021 sẽ không cấp sổ hộ khẩu mới trong trường hợp có thay đổi thông tin về cư trú.

Đến ngày 1/1/2023 sổ hộ khẩu sẽ không còn giá trị sử dụng vì việc quản lý cư trú sẽ được thực hiện bằng dữ liệu điện tử.

Khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, một trong những tài liệu, giấy tờ thay thế để công dân thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính gồm: Giấy xác nhận thông tin về cư trú, CCCD, CMND, thông báo số định danh cá nhân, thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Người dân cần làm gì để có giấy xác nhận thông tin cư trú thay thế sổ hộ khẩu giấy? 1
Gửi yêu cầu xác nhận thông tin cư trú qua cổng dịch vụ công Bộ Công an, cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Giấy xác nhận thông tin về cư trú là văn bản do cơ quan đăng ký cư trú cấp cho người dân trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú.

Cách thứ nhất đến trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú bất cứ đâu trên cả nước để đề nghị xác nhận thông tin cư trú (công an xã, phường, thị trấn,…). 

Cách thứ hai gửi yêu cầu xác nhận thông tin cư trú qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú.

Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp người không có nơi thường trú, tạm trú có yêu cầu xác nhận về việc khai báo cư trú; có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú dưới hình thức văn bản (có chữ ký và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) hoặc văn bản điện tử (có chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) theo yêu cầu của công dân.

Trường hợp nội dung đề nghị xác nhận của cá nhân hoặc hộ gia đình chưa được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục để điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Tin liên quan