Nhiều hồ thuỷ điện ở mực nước chết, một số nhà máy dừng phát điện

Tin liên quan