Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động “Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

    (VOH) - Trung tâm Thông tin Triển lãm - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM vừa phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động đề tài “Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

    Các họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên, mọi công dân Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài đều có thể tham gia gửi nhiều tác phẩm dự thi. Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới chưa tham gia và đoạt giải tại các cuộc thi khác và chưa được phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào. Tác phẩm dự thi không hạn chế về màu sắc và hình thức thể hiện, khuyến khích các tác phẩm thực hiện bằng bút vẽ. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 30/9.

    Dịp này, Ban Tổ chức cũng phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động, thơ, hò, vè đề tài phòng chống lụt, bão năm 2014 với mong muốn chuyển tải thông điệp “Vì một hành tinh xanh, chống biến đổi khí hậu, chung tay, chung sức khắc phục hậu quả thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội”. Hạn cuối nộp tác phẩm đến hết ngày 15/10/2014.

    Lệ Loan