028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Chính trị-Xã hội

Phó Thủ tướng chỉ đạo rà soát các bất cập của hệ thống thông tin đất đai

(VOH) -  Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp các vướng mắc, bất cập của hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai không đáp ứng được yêu cầu quản lý.

Cụ thể, tại Công văn số 6227/VPCP-NN ngày 20/9/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát các quy định pháp luật có liên quan đến hệ thống thông  tin đất đai đã được ban hành kể từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay.

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong thực tế liên quan đến hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước như việc chia sẻ, kết nối dữ liệu, đầu tư, bảo mật…, Từ đó, chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ các bất cập này trước khi Luật đất đai (sửa đổi) được ban hành, có hiệu lực thi hành.

Phó Thủ tướng chỉ đạo rà soát các bất cập của hệ thống thông tin đất đai 1
Ảnh minh họa: chinhphu.vn

* Nghị Quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã xác định mục tiêu: "Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin về đất đai và tài sản gắn liền với đất theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ đa mục tiêu; từng bước chuyển sang giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai".

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin đất đai, thời gian qua, ngành Quản lý đất đai xây dựng hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời, triển khai kết nối liên thông cơ sở dữ liệu đất đai với cơ quan thuế và các điều kiện cần thiết để vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia liên quan đến giao dịch đất đai. Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang triển khai việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.