Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày cho việc chất vấn và trả lời chất vấn

(VOH) – Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ kéo dài từ chiều 3/11 đến chiều 5/11.

Mở đầu chương trình chiều 3/11 là các chất vấn dành cho nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng, người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Các nội dung chính trong phần này xoay quanh thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn; việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô Hà Nội.

Việc quản lý thị trường bất động sản và các nội dung liên quan: xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các thành phố lớn.

Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong xây dựng, ban hành, thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn giá, định mức trong xây dựng cơ bản. Việc kiểm soát giá và bảo đảm nguồn nguyên, vật liệu để xây dựng các công trình, dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia.

Ngoài Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng tham gia phần trả lời chất vấn cho nội dung này.

Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày cho việc chất vấn và trả lời chất vấn 1
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ bắt đầu chiều 3/11. Ảnh: VGP

Nhóm vấn đề chất vấn thứ 2 là thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Người chịu trách nhiệm chính trả lời nhóm vấn đề này là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Các thành viên khác cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình gồm Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Công an, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Các câu hỏi sẽ tập trung vào Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ số, chính quyền số. Công tác xây dựng, kết nối, chia sẻ, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc tiếp cận thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Việc quản lý các thuê bao, đầu số của các nhà mạng; công tác kiểm tra, quản lý các trang mạng, trang thông tin điện tử và các nền tảng trực tuyến khác. Việc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các trang thông tin điện tử, thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân.

Nhóm vấn đề thứ 3 liên quan đến lĩnh vực nội vụ, xoay quanh các trọng tâm về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống vị trí việc làm.

Việc ban hành các văn bản thực hiện quy định của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, xử lý vi phạm.

Nguyên nhân, giải pháp cho tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc gia tăng trong thời gian gần đây, nhất là lĩnh vực, vị trí địa bàn đông dân cư, chịu nhiều áp lực công việc (như viên chức y tế…). Việc bảo đảm biên chế cho ngành giáo dục.

Giải quyết vấn đề khó khăn bất cập trong cơ cấu sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Người trả lời chất vấn chính là Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề thứ 4 dành cho lĩnh vực thanh tra, chủ đề xoay quanh nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, việc xử lý thu hồi tài sản sau thanh tra; việc xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm, nhất là những nơi để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng; tuyên truyền và giải pháp liên quan đến phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thanh tra; công tác phối hợp và giải pháp khắc phục chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Người trả lời chất vấn là Tổng Thanh tra Chính phủ. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính là người trả lời chất vấn cuối cùng.

Sau mỗi nhóm chất vấn, Chủ tịch Quốc hội sẽ ra kết luận và phát biểu bế mạc.