Quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung rất quan trọng đợt họp thứ 2

Tin liên quan