028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin tức trong ngày

Quốc hội thảo luận tổ các dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) và Luật dân quân tự vệ (sửa đổi)

(VOH) - Chiều 6/6, Quốc hội nghe tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Sau đó. các đại biểu thảo luận ở tổ về 2 dự án luật này.

Mở đầu phiên làm việc buổi chiều, với đa số phiếu tán thành, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc bổ sung 2 nội dung về trình Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014 về việc thi hành luật tổ chức Tòa án nhân dân; Trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trong chương trình kỳ họp lần này.

Quốc hội thảo luận tổ các dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) và Luật dân quân tự vệ (sửa đổi)

Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cùng các Đoàn ĐBQH các tỉnh: Hà Nam, Hậu Giang và Gia Lai cùng tham gia thảo luận. Ảnh: baophutho

Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) xin ý kiến Quốc hội gồm 10 chương, 135 điều. Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Quy mô Thị trường chứng khoán của Việt Nam ngày càng phát triển và đã trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Thị trường chứng khoán  những năm qua đã hỗ trợ cho việc thực hiện công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước được thuận lợi hơn và ngày càng công khai, minh bạch, góp phần thực hiện chủ trương tái cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước. Quy mô, hiệu quả hoạt động, chất lượng quản trị của các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch trên Thị trường chứng khoán nâng cao rõ rệt. 

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, việc sửa đổi Luật Chứng khoán ở thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế sau hơn 10 năm thi hành Luật Chứng khoán, đáp ứng yêu cầu phát triển tất yếu của thị trường chứng khoán nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung trong tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh phát triển của cách mạng công nghệ 4.0.           

"Chính phủ thấy rằng việc sửa đổi Luật Chứng khoán ở thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết, với các lý do sau: Một là, để thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, trong đó có việc phát triển thị trường vốn và thị trường chứng khoán. Hai là, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, trong đó có cải cách thể chế là một nội dung quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch được xác định tại Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ. Ba là,nhằm tiếp cận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần triển khai hiệu quả các điều ước, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có các Hiệp định thương mại thế hệ mới", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Cho ý kiến về dự án luật Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), các đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết sửa đổi Luật Dân quân tự vệ và đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra; hoan nghênh Bộ Quốc phòng đã rất kịp thời tiếp thu và có giải trình về 10 nội dung mà Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã nêu ra tại Báo cáo thẩm tra sơ bộ.  Các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, rà soát thêm dự án để bảo đảm phù hợp với chủ trương, nghị quyết của Đảng về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, chế độ tiền lương, phụ cấp; tránh quy định chung chung, chưa cụ thể hoặc chưa đầy đủ, trùng lắp với các quy định trong các luật hiện hành có liên quan…