028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Chính trị - Xã hội

Sẽ có quy định về giao tiếp ứng xử trên mạng xã hội của cán bộ, công chức, viên chức

VOH - Quy định nằm trong dự thảo Nghị định ban hành Bộ quy tắc đạo đức công vụ vừa được chỉnh lý.

So với các bản dự thảo trước đó, dự thảo lần này có sự điều chỉnh cả về phạm vi, đối tượng điều chỉnh, mục đích, đến các chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử.

Dự thảo vừa điều chỉnh ngắn gọn hơn, quy định khung, những vấn đề mang tính nguyên tắc, trên cơ sở đó, từng cơ quan, đơn vị sẽ cụ thể hóa các quy định phù hợp với cơ quan, đơn vị. Dự thảo lược bớt các hành vi quy định cụ thể, định tính.

Sẽ có quy định về giao tiếp ứng xử trên mạng xã hội của cán bộ, công chức, viên chức 1

Mục đích của việc xây dựng và ban hành Bộ quy tắc đạo đức công vụ là nhằm bảo đảm sự liêm chính, văn minh, chuyên nghiệp, phù hợp với nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

Tại cuộc họp thẩm tra về Nghị định, nhiều ý kiến đề nghị cần quy định một điều về “giao tiếp ứng xử trên mạng xã hội”. Đây là vấn đề liên quan đến hầu hết cán bộ, công chức, viên chức.

Từ góp ý này, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu và bổ sung thêm một điều quy định riêng về giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trên mạng xã hội và internet. Việc bổ sung này nhằm giữ gìn hình ảnh của người cán bộ, công viên chức.

Dự thảo lần này cũng quy định rõ không giải quyết việc riêng trong giờ làm việc; không quảng cáo thương mại, bán hàng, tiếp thị bán hàng dưới mọi hình thức tại nơi làm việc.

;