028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Sẽ có thêm 3 thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Xây dựng đang khẩn trương hoàn thành quá trình nghiên cứu, xây dựng Chương trình khung phát triển đô thị quốc gia cho 5 và 10 năm tới nhằm triển khai điều chỉnh Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

Đà Lạt là 1 trong 3 thành phố dự kiến phát triển thành thành phố trực thuộc trung ương trong chương trình khung phát triển đô thị quốc gia cho 5 và 10 năm tới của bộ Xây dựng

Một trong những nội dung quan trọng mà chương trình khung đề cập là sắp xếp, hình thành mạng lưới đô thị thống nhất trong cả nước. Theo đó, đến năm 2015, dự báo dân số đô thị cả nước khoảng 35 triệu người, chiếm 38% dân số cả nước và năm 2025 khoảng 52 triệu người, chiếm 50%. Về chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng đô thị, bộ Xây dựng dự báo năm 2015 sẽ là 335 nghìn héc-ta, chiếm 1,06% diện tích tự nhiên cả nước, trung bình đạt 95m2/người và năm 2050 nhu cầu sẽ khoảng 450 nghìn héc-ta, chiếm 1,4%, trung bình 85m2/người.

Cũng theo dự thảo chương trình khung, ngoài 5 thành phố trực thuộc trung ương là các đô thị loại đặc biệt và loại I gồm Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, chương trình dự kiến sẽ phát triển thêm 3 thành phố nữa là Huế, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột nếu đủ điều kiện nhằm tạo thế cân bằng giữa các miền Bắc - Trung - Nam.

Bên cạnh việc tăng cường vai trò của 95 thành phố, thị xã thuộc tỉnh gồm các đô thị loại I, II và III (là các đô thị trung tâm cấp vùng và cấp tỉnh hiện nay), chương trình khung cũng đặt mục tiêu khi có đủ điều kiện sẽ nâng cấp 12 thị xã là đô thị loại III và IV hiện nay là trung tâm tỉnh lỵ, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, nhằm xây dựng một mạng lưới đô thị trên cơ sở các đô thị trung tâm các cấp…

Chương trình khung đồng thời đề ra việc mở rộng mạng lưới các thị trấn trên cơ sở 649 đô thị loại V hiện có lên khoảng 800 thị trấn, bảo đảm mỗi huyện trung bình có từ 2 - 3 thị trấn làm trung tâm cho các tiểu vùng và xây dựng tập trung mạng lưới các trung tâm cụm xã, các khu vực có điều kiện đặc biệt, có đủ điều kiện nâng lên thành các thị trấn. Các đô thị mới gắn liền với sự phát triển của các khu kinh tế tổng hợp ven biển, các khu kinh tế cửa khẩu và tại các đảo gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo, giữ vững quốc phòng, an ninh bảo vệ tổ quốc… cũng sẽ được hình thành.

Theo dddn.com