Siết chặt quản lý, không để lây nhiễm chéo trong khu phong tỏa, cách ly

Tin liên quan