Sinh viên Bình Dương bàn cách phát triển nhân lực chất lượng cao

VOH - Ngày 28/9, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 33 người. Anh Lê Tuấn Anh trúng cử chức danh Chủ tịch hội.

Đại hội diễn ra trong hai ngày 27 và 28/9, với sự tham dự của 250 đại biểu đại diện hơn 30.000 hội viên sinh viên trong tỉnh Bình Dương.

Đại hội đã thảo luận đóng góp về dự thảo báo cáo chính trị và các chuyên đề bổ ích như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong môi trường hội nhập quốc tế; vun đắp lý tưởng đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên, sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

Sinh viên Bình Dương bàn cách phát triển nhân lực chất lượng cao 1
Ra mắt Ban Chấp hành HSV tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh: BDO

Anh Lê Tuấn Anh cho biết Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2023;

Xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên Bình Dương có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa, sáng tạo, xung kích, tình nguyện và hội nhập, tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Bình Dương thành đô thị thông minh, giàu đẹp, nghĩa tình.