Tại sao không thể giảm mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động?

VOH - Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ đóng BHXH cao, tỷ lệ hưởng lương hưu ở Việt Nam cao nhất khu vực, thậm chí cao nhất thế giới.

Sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, cử tri phản ánh, hiện nay mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động quá cao (32%) nên đề nghị nghiên cứu, giảm mức đóng xuống 25%.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giải thích rằng, mức đóng BHXH được tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng, toàn diện trong mối quan hệ tương quan phù hợp với mức hưởng; tương quan với giá trị thực tế của mức đóng, mức hưởng các chế độ BHXH; tương quan giữa thời gian đóng và thời gian hưởng, mức độ bao phủ của các chế độ BHXH.

lương hưu
Cán bộ hưu trí tại TPHCM lĩnh lương hưu 

Bộ phân tích, về số tương đối, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ đóng BHXH cao. Tuy nhiên tỷ lệ hưởng lương hưu ở Việt Nam cao nhất khu vực, thậm chí cao nhất thế giới.

Hiện nay, tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa của Việt Nam là 75% tương ứng với thời gian đóng BHXH 30 năm đối với nữ, 35 năm đối với nam. Như vậy, tỷ lệ tích lũy hiện nay bình quân là 2,14% đối với nam và 2,5% đối với nữ, trong khi các nước như Trung Quốc và Hàn Quốc tỷ lệ này chỉ là 1%; bình quân của thế giới cũng chỉ khoảng 1,7%.

Việc đặt vấn đề giảm tỷ lệ đóng BHXH đồng nghĩa với việc phải giảm tỷ lệ hưởng các chế độ lương hưu dẫn đến giá trị thực mức hưởng các chế độ BHXH của người lao động còn thấp hơn so với hiện hành. Do đó, giảm tỷ lệ đóng BHXH không phù hợp với điều kiện, bối cảnh thực tiễn của Việt Nam hiện nay.

Theo quy định, mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH. Do đó, trong quá trình tham gia BHXH, nhiều trường hợp người lao động có tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cao và số năm đóng BHXH dài nên khi nghỉ hưu có mức hưởng lương hưu khá cao.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm tháng 4/2023, cả nước có 471 trường hợp đang hưởng lương hưu từ 20 triệu đồng trở lên. Trong đó, 382 trường hợp hưởng mức lương từ 20 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng; 80 trường hợp nhận lương từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; và 9 trường hợp nhận từ 50 triệu đồng trở lên.