Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Thành ủy luôn xác định công tác Thanh niên là một nội dung công trọng tâm trong chiến lược phát triển TP.HCM

  (VOH) - Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những yếu tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc. Trong quá trình cách mạng, Đảng và Bác Hồ đã luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên; xác định thanh niên là lực lượng xung kích trên các lĩnh vực hoạt động; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng.

  NQ 25 về công tác Thanh niên- Những kết quả sau 3 năm thực hiện - Bài 1: Công nhân TP.HCM nâng cao trình độ để hội nhập và phát triển

  NQ 25 về công tác Thanh niên sau 3 năm thực hiện - Bài 2: Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay vừa là trách nhiệm, tình cảm của Đảng, của thế hệ đi trước đối với thanh niên, đồng thời nhằm bồi dưỡng rèn luyện một lực lượng xung kích cho hiện tại và tương lai của đất nước- một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Phóng viên Quốc Dũng đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, xung quanh kết quả từ Chương trình hành động số 42 của Thành ủy, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết TW 25 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.:


  Quốc Dũng