Thủ tướng: ngân hàng bảo đảm thanh khoản thông suốt trong bất cứ tình huống nào

Tin liên quan