Tiễn 1200 công nhân về quê ăn Tết bằng Tàu lửa

Tin liên quan