Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tiểu ban Kinh tế - Xã hội làm việc với TPHCM và các một số địa phương

  (VOH) - Sáng 7/5, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã có cuộc làm việc với TPHCM và một số địa phương Nam Bộ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban.

  Đây là cuộc làm việc của Tiểu ban với các địa phương nhằm khảo sát thực tế tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ việc xây dựng văn kiện kinh tế - xã hội mà Tiểu ban chủ trì là Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm. Qua đó lấy ý kiến của các địa phương để hình thành báo cáo chung về tình hình kinh tế, xã hội, của các địa phương, tầm nhìn 5 năm 2021 – 2025 và 10 năm 2021 – 2030 để chuẩn bị cho ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 13.

  Tham dự có các thành viên Tiểu ban; lãnh đạo thành TPHCM cùng 7 tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban.

  Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò, vị thế của TPHCM và các tỉnh trọng điểm vùng kinh tế Đông Nam Bộ đóng góp vào sự phát triển chung cả nước, trong đó nhấn mạnh 1 số chỉ tiêu quan trọng, như năng suất lao động gấp 1,8 lần cả nước, GDP gấp 1,75 lần bình quân cả nước, và có đến 250.000 DN, chiếm 35% tổng số DN cả nước. Với tầm quan trọng của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thủ tướng yêu cầu TPHCM phát biểu thẳng thắn, mạnh mẽ, trách nhiệm, đánh giá thực trạng kinh tế, thực trạng phát triển đô thị, liên kết vùng và định hướng giải quyết trong thời gian tới. Đặc biệt là cách vận dụng sáng tạo mô hình mới, những vấn đề trọng tâm nhất cần giải quyết để thúc đẩy mô hình phát triển.

  Thủ tướng cho biết, đã giao nhiệm vụ đối với 41 chuyên đề nghiên cứu cho các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học, trong đó có TPHCM. Trên cơ sở đó, Tiểu ban xây dựng đề cương chi tiết để báo cáo Trung ương tại kỳ họp tới.

  Đồng thời, tại Hội nghị sẽ lắng nghe đề xuất, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm và 10 năm tới, tầm nhìn năm 2045, để cùng hình thành nên bức tranh toàn cảnh về tình hình chung cả các địa phương, đóng góp vào báo cáo kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 và báo cáo chiến lược kinh tế xã hội 10 năm 2021 – 2030 trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, những đóng góp của các địa phương tại TPHCM rất quan trọng, hình thành nên tư duy thực tiễn trong báo cáo trình đại hội, để cùng tìm ra các giải pháp đột phá phát triển và đưa đất nước hội nhập mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

  B.N