Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận lời mời thăm chính thức CHND Trung Hoa

Tin liên quan