028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin tức trong ngày

TPHCM: Đề xuất 6 giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong phòng, chống tham nhũng

(VOH) - UBND TP kiến nghị Bộ Nội vụ 6 giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

Trong báo cáo phục vụ xây dựng chuyên đề “Thực trạng ban hành các văn bản dưới luật của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, UBND TP đã kiến nghị Bộ Nội vụ 6 giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

Một là cần phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước từ trung ương đến cơ sở, đặc biệt là các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng các cấp như: Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an nhân dân. Đây là những cơ quan giúp nhà nước giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, pháp luật và kiểm soát quyền lực.

TPHCM: Đề xuất 6 giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong phòng, chống tham nhũng

Ảnh minh họa: VTC 

Hai là tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm. Mỗi cán bộ, công chức từ Trung ương đến cơ sở, trong đó có cán bộ, công chức các cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác thực hiện tốt nhất quyền và trách nhiệm được giao và tự kiểm soát chức trách, nhiệm vụ của chính mình.

Ba là tổ chức thực hiện nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm cho quyền lực được thực hiện đúng đắn, có hiệu lực, lành mạnh và việc kiểm soát quyền lực có hiệu quả; các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm tra Đảng và các cơ quan nội chính thường xuyên tiếp thu kiến nghị, phản ánh của nhân dân, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Bốn là Nhà nước cần hoàn thiện hệ cơ chế quản lý, kiểm soát ngân sách, vốn và tài sản của nhà nước, tài nguyên của đất nước; tránh để việc lợi dụng chức vụ để tham nhũng, chiếm đoạt tiền, đất đai... như trong thời gian vừa qua.

Năm là tăng cường công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan, trong đó có cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng, qua đó ngăn ngừa tha hóa quyền lực, lạm quyền, lộng quyền và tạo mọi điều kiện để người dân dễ dàng, thuận lợi trong tiếp cận thông tin về hoạt động của nhà nước, đặc biệt là những thông tin về những quyết định liên quan đến quyền và lợi ích của người dân. Việc công khai, minh bạch buộc các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quyền phải thực hiện đúng đắn, nghiêm túc, công bằng các quyền hạn được giao, phải giải trình đầy đủ những vấn đề liên quan đến việc thực thi quyền hạn khi có yêu cầu.

Sáu là bảo đảm quyền giám sát của nhân dân đối với việc thực hiện quyền lực, các cơ quan nhà nước phải đặt mình dưới sự giám sát của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân thực hiện quyền giám sát của mình đối với cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức. Những ý kiến, kiến nghị, khiếu nai, tố cáo của nhân dân về các hành vi lạm quyền, lộng quyền, sử dụng quyền lực vì mục đích cá nhân, lợi ích nhóm, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền cần phải được nghiêm túc lắng nghe, tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài các giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nói chung, đặc biệt là kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần có giải pháp nâng cao năng lực và trình độ thực hành dân chủ và khả năng giám sát của các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động của các tổ chức nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật để các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các quyền làm chủ của mình, trong đó có quyền giám sát việc thực hiện quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

Thu hồi tài sản tham nhũng, khó cũng phải làm - Tình hình tham nhũng ở nước ta đang diễn biến phức tạp, đa dạng về loại hình, nghiêm trọng về tính chất cũng như mức độ.
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại TPHCM - Đoàn công tác số 3 đã làm việc với lãnh đạo TPHCM để kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại thành phố.