TPHCM kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang với tất cả mọi người từ cổng vào trụ sở làm việc

(VOH) - UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các cấp bố trí lực lượng, tổ chức kiểm tra thân nhiệt và việc đeo khẩu trang đối với tất cả mọi người từ cổng vào trụ sở làm việc của các cơ quan

Đối với việc tổ chức hội họp tại sở, ban, ngành và UBND các cấp, trong giấy mời họp, cần ghi rõ thành viên đến dự họp phải đeo khẩu trang. Các cuộc họp đảm bảo không quá 50 người, người dự họp phải đeo khẩu trang, ngồi cách nhau ít nhất 1,5m; hạn chế việc bắt tay, trao đổi ở cự li gần; rửa tay trước và sau cuộc họp; tổ chức họp trực tuyến nếu có thể nhằm tránh tập trung đông người.

Các cơ quan, đơn vị cần tiến hành vệ sinh phòng họp, khử khuẩn các bề mặt, các đồ vật tiếp xúc với người dự họp sau mỗi cuộc họp.

Kiểm tra thân nhiệt và việc đeo khẩu trang đối với tất cả mọi người từ cổng vào trụ sở làm việc

Kiểm tra thân nhiệt người dân trước khi giải quyết hồ sơ hành chính. Ảnh: TNO

Tin liên quan