Sự kiện:  tin tức trong ngày

Trung tâm đăng kiểm duy trì hoạt động trong thời gian cách ly xã hội

(VOH) - Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc đảm bảo duy trì hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới trong thời gian cách ly xã hội, từ 1 - 15/4

Theo Cục Đăng kiểm, ngày 31/3, đơn vị này có văn bản hướng dẫn các đơn vị đăng kiểm thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, ngày 1/4, một số đơn vị đăng kiểm thông báo dừng hẳn việc tiếp nhận đăng kiểm xe ô tô, việc này không đúng với tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Đăng kiểm.

Các Trung tâm đăng kiểm phải duy trì hoạt động trong thời gian cách ly xã hội - Ảnh minh họa

Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu, trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội, các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc vẫn phải mở cửa, bố trí nhân lực để duy trì hoạt động kiểm định ở mức tối thiểu để nhu cầu cấp bách, cần thiết, chẳng hạn như kiểm định xe cấp cứu, thuốc men, cứu hỏa, phòng chống thiên tai, vận chuyển lương thực, thực phẩm… Cùng đó, trung tâm đăng kiểm phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với người của đơn vị và khách hàng.