Từ ngày 1/7/2020, tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

Tin liên quan