Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tỷ lệ nhiễm HIV mới trong nhóm khách làng chơi tăng cao

    (VOH) - Ngày 11-8, tại Hội nghị “Chương trình truyền thông can thiệp toàn diện trên nhóm khách làng chơi” diễn ra tại trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe TP.HCM, đại diện tổ chức Dân số quốc tế cho biết: Khách làng chơi là nam giới chiếm tỷ lệ cao nhất trong những ca nhiễm HIV mới tại Việt Nam.

    Trong đó có 2 % ca bị nhiễm HIV từ năm 2007, điều này cho thấy liên tục có những ca nhiễm mới trong nhóm quần thể này. Theo một khảo sát trong năm 2009, số lượng nam giới khách làng chơi tại TP.HCM ước tính lên tới 214.000 người.

    Minh Trung