Ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước tại đồng bằng sông Cửu Long

Tin liên quan