Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • VOH ký kết phối hợp tuyên truyền về thi đua khen thưởng

  (VOH) - Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; giới thiệu những thành tựu đổi mới của thành phố; cổ vũ, động viên, nhân rộng các các tập thể và các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Sáng 15/5, Ban thi đua khen thưởng TPHCM và Đài TNND TPHCM đã tổ chức lễ ký kết phối hợp hoạt động về đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phong trào thi đua yêu nước.

  Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền về thi đua khen thưởng giữa Ban thi đua khen thưởng TPHCM và Đài TNND TPHCM (ảnh: K.Huân)

  Nói về ý nghĩa của chương trình phối hợp này, ông Trần Văn Thuận- GĐ Đài TNND TPHCM nhấn mạnh:  Theo nội dung ký kết thì Đài TNNDTPHCM sẽ tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình, sáng kiến, cách làm, giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào thi đua yêu nước trong các chương trình của Đài. Cập nhật, phát sóng thường xuyên trên Đài TNND TPHCM các tập thể, các cá nhân đạt được những thành tích, các hình thức khen thưởng cao. Bà Nguyễn Thị Như Thủy- Trưởng ban thi đua khen thưởng TPHCM đánh giá:

  .

  Bà Nguyễn Thị Như Thủy- Trưởng ban thi đua khen thưởng TPHCM phát biểu tại lễ ký kết liên tịch (ảnh: K.Huân)

  Ngọc Phong