028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Chính trị-Xã hội

Xây dựng cơ chế khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm

(VOH) - Bộ Nội vụ đang nghiên cứu xây dựng nghị định, sửa 5 nghị định về công tác cán bộ, tuyển dụng cán bộ, công chức của Chính phủ và đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu một cách thận trọng, kỹ lưỡng, thấu đáo để vừa đạt được mục tiêu xây dựng được cơ chế bảo đảm cụ thể, phù hợp, hiệu quả trong khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì việc chung, vừa động viên cán bộ tích cực phát huy trí tuệ, năng lực, mạnh dạn đề xuất ý tưởng của mình trong thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo Bộ Nội vụ chiều 26/12 về xây dựng Nghị định về khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung để cụ thể hóa chủ trương của Đảng.

Xây dựng cơ chế khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm 1
Ảnh minh họa

Về quy trình bổ nhiệm cán bộ, công chức thực hiện theo 5 bước, rất chặt chẽ nhưng vẫn có những trường hợp sau khi bổ nhiệm còn vi phạm pháp luật, bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, ông Nguyễn Tuấn Ninh nêu rõ, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Quyết định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; 

Hiện nay, Bộ đang nghiên cứu xây dựng nghị định sửa 5 nghị định về công tác cán bộ, tuyển dụng cán bộ, công chức của Chính phủ và đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Năm 2023, theo nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, rà soát Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và một số luật liên quan để tháng 12/2023 báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện các luật này, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Vụ Công chức, viên chức đang tham mưu xây dựng Nghị định kiểm định chất lượng đầu vào cán bộ, công chức, viên chức (hiện đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ) để thống nhất kiểm định tập trung trên phạm vi toàn quốc, để khi tuyển dụng cán bộ, công chức vào bộ máy hành chính nhà nước đồng bộ, thống nhất, đảm bảo chất lượng.

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ là báo cáo cấp thẩm quyền thể chế hóa các quy định này đảm bảo đồng bộ, liên thông, trong đó có cả việc khuyến khích, bảo vệ những trường hợp dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì việc chung.