"Xoá trắng" cao tốc, phát huy lợi thế đồng bằng sông Cửu Long

Tin liên quan