Sự kiện:  Tin tức trong ngày

Yêu cầu Bảo hiệm xã hội Việt Nam rà soát lại 2 công văn vì gây khó khăn cho người bệnh

(VOH) - Bộ Y tế vừa chính thức yêu cầu BHXH VN rà soát lại 2 công văn hướng dẫn của BHXH VN.

Tin từ Sở Y tế TPHCM, nguyên nhân được Bộ Y tế đưa ra là có nhiều nội dung không phù hợp các quy định hiện hành và gây khó khăn cho các cơ sở KCB và ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh tham gia BHYT.

Chi tiết công văn: Congvan.pdf

Ngày 18/02/2019, Bộ Y tế phát hành Công văn số 744/BYT-BH do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ký gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị BHXH Việt Nam rà soát Công văn số 4996/BHXH-CSYT và Công văn số 5219/BHXH-CSYT hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố triển khai Nghị định 146/2018/NĐ-CP đảm bảo đúng các quy định tại Luật bảo hiểm y tế và Luật khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định và các Thông tư hiện hành có liên quan.

Bộ Y tế yêu cầu Bảo hiệm xã hội Việt Nam rà soát lại 2 công văn

Bộ Y tế yêu cầu Bảo hiệm xã hội Việt Nam rà soát lại 2 công văn. 

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị BHXH VN xem lại các hướng dẫn dưới đây là không phù hợp:

  • Mục 3.2 Công văn số 4996/BHXH-CSYT liên quan đến trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến, trong đó, hướng dẫn của BHXH VN về KCB không đúng tuyến là không đầy đủ, thiếu các trường hợp đã được quy định hiện hành và quy định tại khoản 3 Điều 14, Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Việc BHXH VN yêu cầu các cơ sở KCB ghi cụ thể lý do đủ điều kiện chuyển tuyến là không cần thiết và không đúng nội dung của giấu chuyển tuyến KCB BHYT. Việc yêu cầu các cơ sở KCB phải tra cứu trên Cổng tiếp nhận của hệ thống thông tin giám định điện tử để xác định người bệnh được hưởng BHYT đúng tuyến hay trái tuyến làm phát sinh thủ tục hành chính gây khó khăn cho cơ sở KCB và người bệnh.
  • Mục 3.3 Công văn số 4996/BHXH-CSYT liên quan đến quyền lợi đối với trường hợp hẹn khám lại. Việc BHXH chỉ chấp nhận trường hợp hẹn khám lại theo Điều 10 và 11 Thông tư số 40/2015/TT-BYT là không phù hợp vì nội dung hướng dẫn của BHXH bao gồm cả điều khoản đã hết hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời hướng dẫn của BHXH cũng hạn chế quyền lợi của người bệnh.
  • Mục 3.4 Công văn số 4996/BHXH-CSYT, hướng dẫn “Quỹ BHYT không thanh toán chi phí KCB mà người bệnh yêu cầu cơ sở thực hiện”, Bộ Y tế khẳng định hướng dẫn này của BHXH Việt Nam không thuộc thẩm quyền của cơ quan tổ chức thực hiện và không đúng với quy định của Luật BHYT và Nghị định số 85/2012/NĐ-CP.
  • Mục 3.8 Công văn số 4996/BHXH-CSYT, Bộ Y tế khẳng định việc dừng thanh toán chi phí trong trường hợp chuyển người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm để thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh để chờ Bộ Y tế hướng dẫn là không phù hợp với các văn bản hiện hành. Để tạo điều kiện và bảo đảm quyền lợi cho người bệnh tham gia BHYT, đồng thời hạn chế việc đầu tư TTB không cần thiết, Bộ Y tế đã đề nghị BHXH VN chỉ đạo và hướng dẫn việc thanh toán chi phí BHYT cho các bệnh viện trong trường hợp bệnh viện chưa triển khai dịch vụ kỹ thuật nên phải chuyển sang bệnh viện khác thực hiện thông qua ký hợp đồng nguyên tắc giữa các cơ sở KCB mà không cần phải làm thủ tục chuyển tuyến KCB. 
Thủ tướng: Không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào - Làm việc với VPCP, Thủ tướng yêu cầu VPCP cần rà soát lại, thúc đẩy xử lý các vướng mắc, chuẩn bị tốt tại khu vực đón tiếp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong khu vực quản lý.
Sẽ phát hành bộ tem nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 - Theo đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), bộ tem phát hành nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 sẽ ra mắt trong những ngày tới.