5 bước hẹn giờ gửi email của Gmail

(VOH) - Trong số các tính năng mới của Gmail, tính năng lên lịch gửi email là đáng chú ý nhất, và đây là cách sử dụng tính năng mới này.

Người dùng Gmail giờ đây có thể lên lịch gửi email mà không cần phải sử dụng tiện ích phần mềm của bên thứ ba, như chúng ta đã từng làm trong thời gian trước.

Các bước lên lịch tự động để gửi email 

Bước 1: Mở bản nháp Tin nhắn mới (New Message) trong Gmail. Và viết tin nhắn của bạn.

Bước 2: Lên lịch gửi email, chọn biểu tượng mũi tên hướng xuống mới, nằm trên nút Gửi (send) màu xanh, nhưng ở bên phải của từ Gửi (Send).

Bước 3: Chọn nhãn Lịch gửi (Schedule Send) sẽ xuất hiện. 

Bước 4: Một menu ngày và giờ đặt trước sẽ bật lên. Bạn có thể chọn một trong các cài đặt trước này hoặc bạn có thể chọn tùy chọn Chọn Ngày & Giờ (Date & Time) khác.

Bước 5: Khi bạn đã chọn ngày và giờ cho tin nhắn của mình, Tin nhắn của bạn sẽ xuất hiện trong hộp thư đến người nhận dự định của bạn vào thời gian dự kiến bởi.