Apple “chơi lớn”, bung tiền ra mắt dịch vụ mua trước, trả sau trong bối cảnh kinh tế khó khăn

Tin liên quan