Microsoft có thể bị phạt 20 triệu USD vì vi phạm dữ liệu trẻ em tại Mỹ

Tin liên quan