Twitter chủ động xóa hơn một nửa tweet lạm dụng trước khi người dùng báo cáo

Tin liên quan