Giá vàng hôm nay ngày 11/6/2023: Tuần tăng tốt tính từ tháng năm

Tin liên quan