Bị nhà sản xuất dọa kiện, An Nguy 'đanh thép' đáp trả