Cao Minh Đạt tái xuất với phim truyền hình Thủy Cơ