Mai Phương lần đầu lên tiếng chia sẻ về bệnh tình sau hai tuần ‘chiến đấu’ vì bệnh chuyển biến xấu

Tin liên quan