Nhạc sĩ Đức Huy lần đầu có dịp khoe con gái cùng vợ kém 43 tuổi nhờ Hoàng Bách